Het Studieburo, voor bijles in jouw tempo

Het is onze missie om leerlingen met een pedagogische uitdaging te helpen met het aanleren en verbeteren van hun eigen uitvoerende leervaardigheden.

Door op zoek te gaan naar een verklaring in het gedrag van de leerling kunnen wij een persoonlijk en passend behandelplan opstellen. Zo leert iedere leerling zichzelf resultaatgericht te sturen op de gewenste verandering.

Hilde HaringmanStudiecoach

Passend leren

Passend onderwijs zou ervoor moeten zorgen dat elk kind op school passende begeleiding krijgt. Door de jaren heen hebben we ervaren dat dit helaas vaak niet het geval is. Zowel binnen het basisonderwijs als voortgezet onderwijs lukt het nu eenmaal niet om voor iedereen échte aandacht te hebben.

Niet alleen via het werkzaam zijn in het basis- en voortgezet onderwijs zien we dat dit er vaak bij inschiet, ook via het opgroeien van onze eigen kinderen hebben we ervaren dat ze hierdoor niet altijd de optimale kansen krijgen die ze verdienen.

En dat zou je ieder kind wel gunnen, juist in de fase dat ze opgroeien en juist alle mogelijkheden zouden moeten hebben om zich maximaal te kunnen ontwikkelen. Persoonlijke aandacht hierin is niet alleen iets wat helpt, het is hiervoor essentieel.

En dat is wat wij willen bieden, persoonlijke aandacht gericht op het geven van de beste kans voor ieder kind. Het Studieburo is er om voor ieder kind een passende en praktische oplossing te bieden in een omgeving van waardering, veiligheid, comfort en structuur.

Orthopedagoog
en leerkracht van huis uit

Als orthopedagoog wordt mijn nieuwsgierigheid gewekt als het leren anders loopt dan volgens het verwachte patroon. Met het kind wil ik op zoek gaan naar de oorzaak om hier vervolgens samen aan te werken. Ik kijk niet alleen naar onderzoeksresultaten, maar vooral naar het kind en zijn of haar omgeving.

Dyslexie
gespecialiseerd in

Als dyslexiecoach help ik deze leerlingen, hoe ze met hun dyslexie kunnen omgaan. Wat is dyslexie nu eigenlijk? Waarom gaat het leren soms lastiger als je dyslexie hebt? Wat doet het met je als kind? Hoe kan je hier mee omgaan? Welke aanpak gebruik je tijdens het schoolwerk? Meer…

Hoogbegaafdheid
gespecialiseerd in

Als moeder van hoogbegaafde kinderen ben ik me ook gaan specialiseren in het onderwerp ‘Hoogbegaafdheid’. Daarvoor volgde ik onder andere een opleiding aan de Hogeschool Windesheim. Een complex onderwerp, waar nog te weinig aandacht voor is. Meer…

Ik leer leren
gecertificeerd trainer in

Als gecertificeerd trainer “Ik Leer Leren” bied ik het programma “Ik Leer Leren” aan. Een programma bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 11 jaar die problemen hebben met concentratie, faalangst, onder hun niveau presteren of met leerachterstanden. Meer…

Kom met ons in gesprek

Aanmelden voor de gratis intake