Kies voor de

best passende aanpak

voor je kind

Bekijk hieronder ons aanbod en tarieven

Een les duurt in principe 45 minuten en de lessen vinden plaats bij Het Studieburo aan de Stationsweg in Ommen. De lessen worden op persoonlijke basis goed voorbereid en uitgewerkt.

Een garantie vooraf geven, dat het doel binnen een bepaald aantal lessen wordt bereikt, kan lastig zijn.

Wij bieden een drietal pakketten voor bijles aan die gericht zijn op vakinhoudelijke onderdelen. Specifieke bijles-op-maat is ook mogelijk. Klik hier.

De genoemde prijzen zijn op individuele basis. Lessen zijn ook mogelijk in kleine groepjes en/of op locatie. De prijs wordt daar dan op afgestemd. Via het intake formulier kun je je voorkeur aangeven.

Pakket 1

35,-

per les
 • Gratis intake
 • Plan op maat
 • Individuele begeleiding
 • Leerlinganalyse
 •  Plannen en organiseren
 •  Incl. Schoolplanner
 • Motivatietraining
 • Incl. Numo
Vraag aan

Pakket 2Meest gekozen

45,-

per les
 • Gratis intake
 • Plan op maat
 • Individuele begeleiding
 • Leerling analyse
 •  Plannen en organiseren
 •  Incl. Schoolplanner
 • Motivatietraining
 • Incl. Numo
Vraag aan

Pakket 3

55,-

per les
 • Gratis intake
 • Plan op maat
 • Individuele begeleiding
 • Leerling analyse
 •  Plannen en organiseren
 •  Incl. Schoolplanner
 • Motivatietraining
 • Incl. Numo
Vraag aan

In afstemming met de ouders wordt er op regelmatige basis duidelijke terugkoppeling gegeven over de inhoud van de bijlessen en de vorderingen van het kind. Dat kan mondeling maar desgewenst ook schriftelijk.

Door deze structurele terugkoppelingen blijft het zowel voor ouder, kind als Het Studieburo helder hoe het met de vooruitgang gaat. En kunnen we samen goed afstemmen hoeveel bijlessen een kind (nog) nodig heeft.

Voor sommige kinderen is het heel moeilijk om zelf aan de slag te gaan. Vooral als je niet weet hoe je het moet doen of waarom je iets moet doen. Plannen geeft rust in het hoofd en overzicht. Plannen en organiseren is een middel om efficiënter en effectiever te leren. Een planning staat of valt met wie hem uitvoert. Samen gaan we leren om een plan en planning te maken.

We maken de tijd van de leerling inzichtelijk. Dit doen we door stap voor stap een planner/agenda in te vullen. Waarom gebruik je een planner/agenda? Wat schrijf je zoal op in de planner/agenda? Als je een werkstuk of proefwerk hebt, hoe plan je die extra tijd? Je krijgt hiervoor een planner van Het Studieburo.

Motivatie helpt je om in beweging te komen. Om ‘aan te gaan’. Soms ontbreekt de motivatie en ontwikkelt het kind zich onvoldoende. Leren is niet altijd leuk. Maar soms moeten dingen nu eenmaal geleerd worden, omdat ze nuttig zijn voor later. Het kan helpen als je snapt waarom je iets leert.

Door bijvoorbeeld kennis te koppelen aan de persoonlijke interesses of bekende zaken uit het leven, kan het kind gemotiveerd worden om in actie te komen. Welke stappen kun je zetten om wel in beweging te komen?

Numo is een onlineprogramma met extra aandacht voor rekenen en/of taal. Het helpt kinderen om op hun eigen niveau te laten werken, gepersonaliseerd leren.

Door te starten met een toets, zoekt het programma uit voor welke onderwerpen de leerling nog oefenmateriaal nodig heeft.

Iedere leerling kan zelfstandig (ook thuis) met het oefenmateriaal werken, met tussendoor duidelijke uitleg en feedback.

Het programma is geschikt voor zowel basisschool als voortgezet onderwijs. Er wordt gewerkt aan stof wat nog niet beheerst wordt, niet aan wat de leerling al kan.

Behoefte aan een specifieke bijles-op-maat?

Naast de vakinhoudelijke pakketten biedt Het Studieburo ook begeleiding voor meer specifieke hulpvragen aan. Zowel voor kinderen met dyslexie, hoogbegaafde kinderen, als voor kinderen die nog moeten leren hoe ze kunnen leren.

Of extra bijles voor rekenen en lezen. Ook is het mogelijk extra goed voorbereid te zijn op de entreetoetsen, tentamens en examens.

Als dyslexiecoach help ik deze leerlingen hoe ze met hun dyslexie kunnen omgaan. Wat is dyslexie nu eigenlijk? Waarom gaat het leren soms lastiger als je dyslexie hebt? Wat doet het met je als kind? Hoe kan je hier mee omgaan? Welke aanpak gebruik je tijdens het schoolwerk? Daarnaast begeleid ik ook leerlingen waarbij vermoedens zijn van dyslexie, maar (nog) niet in aanmerking komen voor een onderzoek.

€50,- per les.

Vraag aan

Als moeder van hoogbegaafde kinderen ben ik me ook gaan specialiseren in het onderwerp ‘Hoogbegaafdheid’. Daarvoor volgde ik onder andere een opleiding aan de Hogeschool Windesheim. Een complex onderwerp, waar nog te weinig aandacht voor is. Het opvoeden van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kan ingewikkeld zijn. Hoogbegaafden leren anders, hebben andere onderwijsbehoeften. Maar ze willen vooral gezien worden en zich begrepen voelen. Daar wil ik kinderen, ouders en scholen graag in begeleiden en adviseren.

€50,- per les.

Vraag aan

Als gecertificeerd trainerIk Leer Leren” bied ik het programma “Ik Leer Leren” aan. Een programma bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar die problemen hebben met concentratie, faalangst, onder hun niveau presteren of met leerachterstanden. Daarnaast speelt concentreren en ontspannen in iedere bijeenkomst een rol. Het programma bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1,5 uur en hebben elk een eigen thema (incl. werkbladen).

 • Les 1. Hoe leer je en wat leer je?
 • Les 2. Faalangst en motivatie
 • Les 3. Plannen en organiseren
 • Les 4. Concentratie
 • Les 5. De lesstof onthouden

€ 56,- per les

De kosten voor het “Ik Leer Leren”-programma voor een groep of school bedraagt €215,- per leerling (incl. werkboek en is mogelijk vanaf 5 leerlingen).

Vraag aan

Numo is een onlineprogramma* voor rekenen en/of taal en is geschikt voor leerlingen van zowel basisschool als voortgezet onderwijs. Het programma helpt de leerlingen om op hun eigen niveau te laten werken, gepersonaliseerd leren.

Door te starten met een toets, zoekt het programma uit voor welke onderwerpen de leerling nog oefenmateriaal nodig heeft. Iedere leerling kan zelfstandig (ook thuis) met het oefenmateriaal werken, met tussendoor duidelijke uitleg en feedback. Er wordt gewerkt aan stof wat nog niet beheersd wordt, niet aan wat de leerling al kan.

Iedere bijles is incl. begeleiding en monitoring á 45 minuten.

€40,- per les

* (NB per half jaar aan te schaffen)

Vraag aan

Kom met ons in gesprek

Aanmelden voor de gratis intake